Kontakt

SMA Magnetics Sp. z o. o.
ul. Krakowska 390
32-080 Zabierzów
Poland

phone: +48 12 283 09 50
phone: +48 12 283 09 95
fax: +48 12 285 35 67

Zapytania ofertowe
inquiry@sma-magnetics.com

Kontakt dla dostawców
purchasing@sma-magnetics.com

Kontakt w sprawie pracy
APLIKUJ

W innych sprawach
office@sma-magnetics.com

Inspektor Ochrony Danych
iod@sma-magnetics.com

NIP: (PL) 5130141977

KRS: 0000281892

Kapitał zakładowy: 20.665.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; Wydział XII Gospodarczy