SMA Magnetics

Dział Group Compliance

Dział Group Compliance

Compliance w firmie SMA

Termin compliance oznacza znacznie więcej niż tylko przestrzeganie prawa. Zachowanie naszej kultury bazującej na uczciwym, odpowiedzialnym i zgodnym z prawem postępowaniu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy SMA w przyszłości.

Strategia

Zadaniem zespołu ds. compliance w firmie SMA jest nie tylko prewencyjne pomaganie osobom zatrudnionym w firmie w postępowaniu zgodnym z prawem, lecz również zgodnym z naszą kulturą korporacyjną. Zespołowi prześwieca cel, aby osoby zatrudnione samodzielnie wykorzystywały swoją wiedzę na temat obowiązujących ich zasad i procesów w codziennej pracy oraz zawsze postępowały zgodnie z przepisami.

W tym celu zespół ds. compliance opracował Compliance Management System w firmie SMA, który na bieżąco jest modyfikowany pod kątem nowych wymogów. Obejmuje on następujące elementy:

  • obowiązujący w całym koncernie i dla wszystkich osób zatrudnionych kodeks postępowania,

  • wewnętrzne wytyczne i procesy dotyczące różnorodnej tematyki, w tym przeciwdziałania korupcji (patrz oświadczenie dotyczące zapobiegania korupcji) i prawo kartelowe,

  • regularne szkolenia stacjonarne i wirtualne, mające na celu przekazanie wiedzy osobom zatrudnionym i uczulenie ich na pewne sprawy oraz

  • łatwo dostępne środki komunikacji, w tym Compliance-Helpline i SMA Speak-Up Line.

Kodeks postępowania dla pracowników

Kodeks postępowania firmy SMA stanowi fundament Compliance Management System w firmie SMA. Kodeks postępowania konkretyzuje nasze wartości i na ich podstawie tworzy jasne wymagania dotyczące postępowania dla zarządu, kadry kierowniczej i każdej osoby zatrudnionej w firmie SMA.

Niniejszy kodeks ma na celu nie tylko podkreślenie woli naszej firmy, aby w pełni wdrożyć i przestrzegać wszystkie wymogi prawne i regulacyjne. Stanowi on również nasze zobowiązanie do działania w sposób etyczny, uczciwy i zrównoważony w każdym czasie, do przyjęcia odpowiedzialności korporacyjnej i traktowania innych z szacunkiem.

Pobieranie

Kodeks postępowania dla pracowników

Kodeks postępowania dla pracowników

Pobierz teraz

Kontakt i komunikacja

Komunikacja jest kluczem do efektywnego funkcjonowania compliance. Oprócz regularnych szkoleń zespół ds. compliance umożliwia osobom zatrudnionym w firmie oraz osobom spoza firmy stawianie pytań dotyczących kodeksu postępowania firmy SMA lub zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących ewentualnych naruszeń kodeksu lub innych wewnętrznych wytycznych i przepisów.

W przypadku pytań lub chęci wyrażenia wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z zespołem ds. compliance firmy SMA, korzystając z podanych z prawej strony danych kontaktowych.

Dane kontaktowe

linii telefonicznej ds. compliance

linii telefonicznej ds. compliance

+49 561 9522 424242

Compliance@SMA.de

Speak-Up Line

Jeśli chcesz bezpośrednio porozmawiać z osobą z zespołu ds. compliance, za pomocą SMA Speak-Up Line możesz zgłosić nieprawidłowe postepowanie lub pewne zagrożenia. SMA Speak-Up Line jest narzędziem komunikacji dostępnym przez aplikację, internet lub telefon. Jego operatorem jest firma zewnętrzna i umożliwia ono wszystkim osobom zatrudnionym w firmie i osobom spoza firmy bezpieczny i anonimowy sposób komunikacji. Wszystkie zgłoszone za pośrednictwem SMA Speak-Up Line sprawy będą przekazywane wyłącznie do zespołu ds. compliance, który zapewnia ich poufne traktowanie i staranne sprawdzenie. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj Wytyczne firmy SMA zgłaszania niewłaściwych zachowań.

Pobieranie

Wytyczne firmy SMA zgłaszania niewłaściwych zachowań

Wytyczne firmy SMA zgłaszania niewłaściwych zachowań

Pobierz teraz

Z serwisu Speak-Up Line można korzystać po wyrażeniu zgody na zasady ochrony danych.