Kontakt

SMA Magnetics Sp. z o. o.
ul. Komandosów 3/1
32-085 Modlniczka
Poland

phone: +48 12 283 09 50

Zapytania ofertowe
inquiry@sma-magnetics.com

Kontakt dla dostawców
purchasing@sma-magnetics.com

Kontakt w sprawie pracy
APLIKUJ

W innych sprawach
office@sma-magnetics.com

Inspektor Ochrony Danych
iod@sma-magnetics.com

Usługa pomiarowa
metrologia@sma-magnetics.com

NIP: (PL) 5130141977

KRS: 0000281892

Kapitał zakładowy: 20.665.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; Wydział XII Gospodarczy

Jesteśmy dużym przedsiębiorcą zgodnie z rozumieniem przyjętym w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).