Transformatory separacyjne

Podstawową funkcjonalnością transformatorów separacyjnych jest oddzielenie galwaniczne obwodów zasilania i odbioru. Zazwyczaj charakteryzują się napięciem wyjściowym równym napięciu zasilania. Są to transformatory przetwarzające moc.

Transformatory separacyjne są jedną z form zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej i znajdują zastosowanie w miejscach o podwyższonym ryzyku porażenia prądem elektrycznym, gdzie nie przewidziano napięcia bezpiecznego.

Typowe parametry:

  • Napięcie pierwotne: ≤ 1500 V

  • Napięcie wtórne: ≤ 1500 V

  • Klasa izolacji: B, F lub H

  • Stopień ochrony: IP00-IP67 (nie dotyczy wyprowadzeń)

  • Przeznaczone do zabudowy w systemie

Transformatory separacyjne wykonujemy zgodnie z normą EN61558-2-4.

Transformatory mogą być wykonane na bazie rdzeni toroidalnych oraz kształtek EI, co pozwala dostosować transformator do warunków montażu. Transformatory mogą być wykonane zarówno jako otwarte jak i hermetyzowane poprzez umieszczenie w obudowie i zalanie żywicą lub impregnowane.

Powrót do przeglądu produktów

Powrót

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.

Napisz do nas

Pobierz kartę katalogową SMA Magnetics

Pobierz kartę katalogową