Dotacje na innowacje

Projekt współfinansowany przez unię europejskąz europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

"Nowa generacja elementów indukcyjnych do wysokoczęstotliwościowych przekształtników mocy"

dtw sp. z o. o. Okres realizacji: 2012 - 2015

Nazwa beneficjenta

Instytucja Wdrażająca

Dane kontaktowe:
dtw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krakowska 390
32-080 Zabierzów
Krzysztof Kolasiński
Dyrektor Finansowy
krzysztof.kolasinski@sma-magnetics.com