Innovacynja Gospodarka
dtw
Unia Europejska

Dotacje na innowacje

"Nowa generacja elementów indukcyjnych do
wysokoczęstotliwościowych przekształtników mocy"

Nazwa beneficjenta: dtw sp. z o. o.
Okres realizacji: 2012 - 2015

Projekt współfinansowany przez unię europejską
z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Narodowe Centrum Bada? i Rozwoju

Instytucja Wdrażająca

Dane kontaktowe:
dtw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krakowska 390
32-080 Zabierzów
Krzysztof Kolasiński
Dyrektor Finansowy
krzysztof.kolasinski@sma-magnetics.com